Wspólne drugie śniadanie w szkole

Z inicjatywy Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie przystąpiliśmy do realizacji programu „Wspólne drugie śniadanie w szkole”. Autorem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem programu jest promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. Wspólne śniadanie powinno być spożywane przez cały zespół klasowy i nauczyciela w klasie lub w stołówce szkolnej. Stwarza to możliwość integracji uczniów i nauczycieli, uczy kultury spożywania posiłków i jest ważnym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości. Systematyczne jedzenie drugiego śniadania korzystnie wpływa na samopoczucie uczniów i nauczycieli i ich dyspozycję do pracy. Udział w programie jest dobrowolny. Do programu przystąpiły oddziały przedszkolne: Oa, Ob, Oc i Od oraz  klasy: Id, Ia,  IVa, IVb, IVc, Va, Vc, VIb i VIc.

.