Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

23 listopada 2011r. w Szkole Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 odbyła się II Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Edyta Mikulska i koordynator Szkoły Promującej Zdrowie pani Elżbieta Marciniak.

Głównym tematem konferencji były kierunki rozwoju Szkół Promujących Zdrowie w Polsce i na świecie. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu:

prof. Barbary Woynarowskiej - „Edukacja Zdrowotna po reformie programowej”

dr Renaty Stoczkowskiej - „Ewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie”

mgr Katarzyny Stępniak - „Nowe kierunki rozwoju Szkół Promujących Zdrowie”.

Kulminacyjnym punktem konferencji było wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikaty wręczyła pani Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Kurator Oświaty. Certyfikaty otrzymało 15 szkół. W imieniu naszej szkoły certyfikat odebrała pani dyrektor Edyta Mikulska. Następnie przedstawiciele 6 wyróżnionych szkół zaprezentowali najciekawsze projekty realizowane w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. W imieniu naszej szkoły głos zabrała pani Elżbieta Marciniak, zaprezentowała program „Problem hałasu na przerwie” i omówiła program „Zdrowe odżywianie” i „Kształtowanie zdrowego trybu życia”.

Udział w konferencji był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Mogliśmy zobaczyć jak pracują inne szkoły, jakie realizują programy i jakie mają osiągnięcia. Jesteśmy jedyną szkoła z delegatury płockiej, która posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Zamierzamy rozpocząć działania zmierzające do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

.