Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

 

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie ośmiu instytucji medycznych z całego kraju. W naszej szkole projekt ten będzie realizowany do końca 2016 r. przez grupy przedszkolne. Dotyczy on profilaktyki i edukacji stomatologicznej skierowanej do dzieci w wieku do 6 lat oraz ich rodziców. Jego celem jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u dzieci, czemu ma służyć ogólnopolska kampania edukacyjna. Celem projektu jest również zmiana nawyków związanych z higieną jamy ustnej i – w dalszej perspektywie – do poprawy sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.