Promocja działań

Podczas realizacji zadań projektu uczniowie zdobywali nową wiedzę, którą bardzo chętnie dzielili się z innymi.  Nakłaniali do zmiany złych nawyków żywieniowych oraz zachęcali do większej aktywności fizycznej. Odbywało to się poprzez następujące formy promocji:

.

 - utworzenie na stronie internetowej szkoły linku „Zdrowo jem, więcej wiem” i zamieszczanie tam wszystkich podjętych i przeprowadzonych działań,

- udostępnienie Klasowej Księgi owocowo-warzywnych historyjek w bibliotece szkolnej dla wszystkich uczniów,

- opracowanie zestawu ćwiczeń śródlekcyjnych „Leśne zabawy w szkole” dla wszystkich klas I-III,

- przygotowanie przez dzieci owocowo-warzywnych szaszłyków i przekazanie ich do degustacji dzieciom z grup przedszkolnych, dodatkowo przeprowadzono krótką pogadankę  na temat „Chcesz być zdrowy jak ryba, jedz owoce i warzywa”,

- w klasach I-III uczniowie promując walory zdrowotne warzyw i owoców rozdawali przygotowane przez siebie makiety owoców i warzyw z krótką informacją na ich temat,

- wykonanie prac plastycznych wydzieranki owoców i warzyw przez uczniów klas I-III, najładniejsze prace zostały zaprezentowane na szkolnej gazetce,

- dzielenie się wiedzą na temat grup kolorystycznych owoców i warzyw – gazetka na korytarzu szkolnym,

- w ramach zachęcania uczniów do jedzenia owoców i warzyw został ogłoszony całoroczny konkurs „Piątki owocowo-warzywne”. W każdy piątek uczniowie przynoszą do szkoły owoce lub warzywa i spożywają wspólnie na przerwie śniadaniowej. Wygra klasa, w której w ciągu roku szkolnego najwięcej osób przyniesie owoce lub warzywa,

- podsumowując walory zdrowotne warzyw i owoców grupa dzieci biorąca udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” z udziałem rodziców opracowała książkę kucharską „Jesień w słoiku”.  Zawiera ona przepisy na przetwory z owoców i warzyw.