Kolejne zadanie - woda

 

 W czasie realizacji kolejnych zadań uczniowie klas IIIa i IIId  zdobywali nową wiedzę. Tym razem zadanie polegało na wypromowaniu picia wody, a także podjętych przez zespół działań. Celem było zaprezentowanie wszystkim uczniom szkoły, rodzicom i zaproszonym dzieciom z przedszkoli, zdobytej wiedzy oraz nakłonienie ich do zmiany złych nawyków żywieniowych. Odbyły się:

 

- teatrzyk owoców i warzyw w formie przedstawienia pt. „Żeby zdrowym być…” Na przedstawienie zaproszeni zostali uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z miejskich przedszkoli. Odbył się także konkurs ze znajomości owoców i warzyw. Za prawidłowo udzieloną odpowiedz była nagroda – soczysta mandarynka. Na koniec odbył się wspólny taniec oraz owocowo-warzywny poczęstunek. Nauczyciele rozdawali przygotowane wcześniej, przez dzieci uczestniczące w projekcie, koreczki owocowo – warzywne. Zaproszeni goście zostali obdarowani również upominkami w postaci makiety owocu lub warzywa z hasłem „Chcesz być zdrowy jak ryba, jedz owoce i warzywa”. Wszyscy opuszczając salę głośno wykrzykiwali  hasło.

- apel „Pijmy wodę cały rok”, który miał na celu dostarczenie uczniom informacji ile, kiedy i jak pić wodę, żeby zapewnić sobie lepsze samopoczucie i dobrą kondycję fizyczną. Występujący uczniowie przebrani za poszczególne miesiące roku ukazywali potrzebę picia wody przez cały rok. Dziewczynki przebrane za kropelki wody zachęcały do picia wody, omawiając jej właściwości. Sala udekorowana była balonami oraz plakatami wykonanymi wcześniej przez uczniów biorących udział w projekcie. Tego dnia cała społeczność szkolna była ubrana w kolorze wody. Na zakończenie apelu wszystkie dzieci otrzymały makietę kropelki wody z ważnymi informacjami,

- happening „Moda na wodę” . Uczniowie przebrani w niebieskie stroje, z balonami w dłoniach zachęcali każdą klasę do picia wody. Wykrzykiwali różne hasła dotyczące picia wody.

- gazetka ścienna zachęcająca do picia wody,

- artykuły dotyczące projektu oraz ulotka „Sztuka picia wody” zamieszczone w gazetce szkolnej,

- cykliczne zamieszczanie informacji dotyczących tematu „Woda na zdrowie” na szkolnej stronie internetowej.