Konkurs ,,Najciekawsza praca przedstawiająca Piramidę Zdrowia”.

W czasie lekcji nauczyciel przypomniał dzieciom informacje dotyczące Piramidy Zdrowia. Poziom wiedzy dzieci był duży, pamiętały one, że słodycze są bardzo niezdrowe, oraz potrafiły podać produkty z poszczególnych pięter piramidy. Jednak sporym zaskoczeniem była Piramida Zdrowia z plakatu, który nauczyciel wyeksponował na tablicy. Wszyscy zapoznali się z wprowadzonymi zmianami i zgodnie stwierdzili, że rzeczywiście ruch i aktywność fizyczna są w życiu bardzo potrzebne. Także drugie piętro z warzywami i owocami uczniowie przyjęli z uśmiechem, ponieważ od początku roku szkolnego, kiedy to zgłosiliśmy się do programu, jemy ich w klasie bardzo dużo. Można mieć nadzieję, że informacje zawarte w Piramidzie będą pomocą w dokonywaniu przez dzieci i ich rodziny, właściwych wyborów żywieniowych. Dlatego też nauczyciel polecił uczniom wykonanie w domu Piramidy Zdrowia. Miał to być sposób nie tylko na utrwalenie zasad zdrowego odżywiania, ale również na wspólnie spędzony czas dzieci z ich rodzicami. Następnego dnia uczniowie przynieśli swoje prace. Były one duże, małe, kolorowe, przestrzenne i w formie plakatu. Malowane farbami, kredkami, w formie kolażu, a nawet składające się z naturalnych produktów spożywczych. Dodatkowo uczniowie wykonali hasła reklamujące zdrowy tryb życia. Następnie każdy uczeń pokazał swoją pracę i ją omówił.