Prezydium Rady Rodziców

Pani Tatiana Popovych – przewodniczący Rady Rodziców

Pani Karolina Gorczycka - zastępca przewodniczącego

Pani Marlena Zgierska - sekretarz

 

 

Członkowie:

PP - p. Anna Leszczyńska

0a- p. Lena Łyzińska

0b - p. Bożena Paszotta

0c- p. Renata Misztal

Ia - p. Aneta Bielecka

Ib - p. Monika Ciesielska

Ic - p. Elżbieta Gospodarowicz

IIa - p. Emilia Lachowicz

IIb - p. Bożena Podgórska

IIIa - p. Jacek Dutkiewicz

IIIb- p. Angelika Frydrysiak

IIIc- p. Dorota Zduńczyk

IIId- p. Monika Kaczmarek

IIIe - p. Anna Gawlik

IVa - p. Katarzyna Biegańska

IVb - p. Magdalena Golus 

IVc- p. Natalia Stasiak Kopaczewska

IVd - p. Aneta Pestkowska

Va - p. Karolina Gorczycka

Vb - p. Magdalena Milczarek

Vc - p. Julita Nosalska

Vd - p. Renata Rosa

VIa - p. Ewa Krysiak

VIb - p. Aneta Krogul

VIc - p. Małgorzata Smyczyńska

VId - p. Katarzyna Dawidowska

VIIa - p. Mariusz Raurowicz