Dzieci lubią misie

Z okazji Święta Pluszowego Misia świetlica i biblioteka szkolna zaprosiła dzieci na zajęcia ze swoimi przytulankami – misiami. Dzieci dowiedziały się o historii pluszowego misia. Wysłuchały opowiadania o misiu Paddingtonie. Następnym punktem zajęć było rozwiązywanie zagadek o misiach, układanie puzzli, zaśpiewanie piosenki „Stary niedźwiedź” . Na zakończenie zajęć dzieci posmakowały misiowego przysmaku – miodku. Zabawy wszystkim się podobały i zajęcia przebiegły w miłej i radosnej atmosferze.

Czytaj więcej...

Lekcja patriotyzmu

Podczas cyklu zajęć patriotycznych podkreślających znaczenie Odzyskania Niepodległości przez Polaków, dnia 8 listopada br. dzieci ze świetlicy szkolnej wybrały się pod pobliskie pomniki, by uczcić pamięć i zapalić symboliczny znicz.

Czytaj więcej...

Akcja – Głośnego czytania

Zajęcia czytelnicze pt; „Przyszła Jesień – piękna, kolorowa dla malarzy już gotowa”.

 29.09.2018 to ogólnopolski dzień czytania na głos. Pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku. Czytanie na głos stymuluje rozwój dziecka, wzbogaca słownictwo oraz rozwija wyobraźnię. Z tej okazji biblioteka szkolna i świetlica zorganizowały zajęcia czytelnicze.Na początku panie nauczycielki przeczytały opowiadanie pt. „Pani Jesień”. Następnym punktem zajęć było, na podstawie przeczytanego teksu, wykonanie postaci Pani Jesieni z wykorzystaniem liści i innych materiałów. Dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem wysłuchały opowiadania oraz wykonały piękne postacie „Jesieni”. Najładniejsze prace zostały nagrodzone miłymi niespodziankami. A wszyscy uczestnicy zajęć zostali obdarowani słodkimi łakociami.

 Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na następne zajęcia czytelnicze!

Czytaj więcej...

„Piękna nasza Polska cała”

W miesiącu wrześniu br. świetlica szkolna zorganizowała zajęcia patriotyczne pt. „Jestem małym Polskim Patriotą”. Był to cykl zajęć podkreślających znaczenie odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Pierwszym etapem zajęć było odczytanie i nauka wiersza pt. : „Kto ty jesteś? – Polak mały!”. Następnie dzieci wypowiadały się na temat znajomości symboli narodowych oraz wspólnie odśpiewano hymn Mazurka Dąbrowskiego. W części praktycznej uczniowie wykonali plakat przedstawiający mapę Polski, który ozdobili biało – czerwonymi kwiatami.

Czytaj więcej...

Witaj szkoło, witaj świetlico ! Zapraszamy do świetlicy szkolnej!

W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 16.30.

Opieką świetlicową są objęci uczniowie grup 0 i klas I-III oraz uczniowie klas IV .

 Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Staramy się uczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz wdrażamy je do utrzymania porządku w czasie zajęć.

Czytaj więcej...