Wystawa kartek patriotycznych

Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski we wrześniu świetlica szkolna przygotowała wystawę kartek patriotycznych. Uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe przygotowywali jedną kartkę, której tematyka nawiązywała do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Celem wystawy było propagowanie wśród uczniów naszej szkoły patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, symboli narodowych, wsparcie dzieci w rozwoju ich zdolności plastycznych oraz promowanie twórczości plastycznej. Uczniowie z ochotą przystąpili do wykonywania swoich prac, a ich efekty można było oglądać na korytarzu szkolnym przy tablicy pamięci.

 Monika Czerwińska

Czytaj więcej...