Dni Patrona Szkoły na świetlicy

Świetlica szkolna corocznie uroczyście obchodzi Dni Patrona Szkoły – Armii Krajowej. Dnia 22 lutego przypomnieliśmy sobie historie poprzez prezentację, rysunki, prace plastyczne, pieśni i piosenki patriotyczne. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.

 

.