Jak dbamy o swoje zdrowie i właściwe odżywianie

Edukacja zdrowotna jest częścią całego procesu wychowania. To nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz przede wszystkim wyposażenie dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki, które pozwolą mu skutecznie tę wiedzę wykorzystać. Mając na uwadze wszystkie przedstawione argumenty nauczycielki świetlicy w miesiącu kwietniu przeprowadziły cykl zajęć dotyczących zdrowia.

Głównym celem zajęć było propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się co to znaczy zdrowo się odżywiać, jakie składniki odżywcze korzystnie wpływają na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój, jak racjonalnie i w sposób czynny spędzać czas wolny, wysłuchali pogadanki przygotowanej przez p. pielęgniarkę szkolną. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem apteczki oraz środkami opatrunkowymi, wysłuchały tekstu instruktażowego „Pierwsza pomoc” i brały udział w ćwiczeniach praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy. Wykorzystując nabytą wiedzę dzieci wykonywały prace plastyczne m.in. „Piramida zdrowia”, „Specjalności lekarskie”,„Moja ulubiona dyscyplina sportu”, „Kwiatek dla pani pielęgniarki”.