Podsumowanie pracy

W Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie na wolontariacie wprowadzono do grona nowych kandydatów i przeprowadzono pogadankę kim jest wolontariusz, czym się zajmuje i kto może nim zostać. Przypomniano zasady i kodeks wolontariusza.  Omówiono organizacje, fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się pomocą ludziom a przede wszystkim dzieciom. Do lekcji wykorzystano materiały i slajdy zamieszczone na stronie akcji.

Podsumowano pracę wolontariuszy z czerwca i początku września 2017 r. „plecaki do serca”.