Zawiadomienie nr 2 o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gostynin, dnia 21.12.2016r.

 

SP1. 392.02.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie informuje, że w dniu 21 grudnia 2016r. w postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę produktów spożywczych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie

 

1. Warzywa, owoce i jaja kurze -Część IX

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

GOSPODARSTWO OGRODNICZE Zbigniew Krosnowski Śmiłowice 35, 87-850 Choceń

- cena brutto 30.002,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

 

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części IX niniejszego postępowania

UNIREST Tomasz Korczak ul. Kostrogaj 17, 09-400 Płock

- cena brutto 36.985,00 zł.- (ilość punktów 81,00)