Ogłoszenie nr 620283-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

Ogłoszenie nr 620283-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie:

Dostawa artykułów żywnościowych do Stołówki

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

1. Ogłoszenie BZP 620283-N-2017   [pobierz]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   [pobierz]

3. Zał 1 formularz ofertowy   [pobierz]

4. Zał. 2 wzór umowy   [pobierz]

5. Zał. 3 szczegółowy opis przedmiotu   [pobierz]

6. Zał. 4 oświadczenie wykonawcy   [pobierz]

7. Zał. 5 oświadczenie dotyczące przesłanek   [pobierz]

8. Zał. 6 oświadczenie o przynależności   [pobierz]

9. Zał. 7 oświadczenie dotyczące podwykonawców   [pobierz]

10. Zał. 8 wzór zobowiązania   [pobierz]

11. Załącznik do formularza ofertowego     [pobierz]