Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gostynin, dnia 01.12.2017r.

 

SP1. 271.02.2017                                                                                        

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej  w Gostyninie  informuje, że w dniu 01 grudnia2017r. w postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę produktów spożywczych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1               w Gostyninie

 

1. Mięsa, wędliny i podroby- Część I

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin- cena brutto 34.494,00zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części I niniejszego postępowania

 

STAROPOLSKA MASARNIA Sp. z o.  ul. Brzozowa 1, 09-500 Gostynin 

cena brutto 37.759,60zł. - (ilość punktów 91,35)

 

2. Mięsa, wędliny i podroby- Część II

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin   - cena brutto 26.727,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

 

3. Ryby – Część III

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin - cena brutto 17.380,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

 

4. Warzywa i owoce mrożone , oraz produkty gotowe – Część IV

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin   - cena brutto 18.223,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

 

5. Przyprawy, koncentraty, przeciery i inne produkty spożywcze – Część V

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

FIRMA HANDLOWA POL-HURT Krzysztof Skowroński  ul. Płocka 38, 09-500 Gostynin                             

- cena brutto 7.775,10 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części V niniejszego postępowania

 

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin                                

- cena brutto 8.013,00 zł. - (ilość punktów 97,03)

 

6. Nabiał, produkty mleczarskie – Część VI

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

FIRMA HANDLOWA POL-HURT Krzysztof Skowroński  ul. Płocka 38, 09-500 Gostynin                             

- cena brutto  7.543,50 zł

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części VI niniejszego postępowania

 

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin                                 

- cena brutto 7.751,51 zł. - (ilość punktów 97,32)

 

7. Warzywa, owoce konserwowane, konserwy – Część VII

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin   - cena brutto 1.467,50 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części VII niniejszego postępowania

 

FIRMA HANDLOWA POL-HURT Krzysztof Skowroński  ul. Płocka 38, 09-500 Gostynin  - cena brutto 1.508,80 zł.- (ilość punktów 97,26)

 

8. Pieczywa- Część VIII

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

PRZEDSIEBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE „DUBIELAK” Dariusz Dubielak ul.  Płocka 8, 09-500 Gostynin - cena brutto 639,60 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części VIII  niniejszego postępowania

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin   - cena brutto 1000,00 zł. - (ilość punktów 63,96)

 

 

9. Warzywa, owoce i jaja kurze -Część IX

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

  GOSPODARSTWO OGRODNICZE  Zbigniew Krosnowski   Śmiłowice 35, 87-850 Choceń    - cena brutto  31.707,00zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części IX  niniejszego postępowania

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin   - cena brutto 35.731,00 zł.- (ilość punktów 88,73)

 

10. Produkty zbożowe -Część X

Została wybrana oferta następującego wykonawcy:

FIRMA HANDLOWA POL-HURT Krzysztof Skowroński  ul. Płocka 38, 09-500 Gostynin   - cena brutto 4.700,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą – ilość punktów 100.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w części X  niniejszego postępowania

TOMEX – LUX s.c. Tomasz Janicki, Zbigniew Janicki  ul. Płocka 25, 09-500 Gostynin   - cena brutto 5.730,00 zł. - (ilość punktów 82,03)